• Customer Care
 • (888) 123-4567

Актуальні новини

Основні тренди змін бухгалтерського і податкового законодавства

ЗМІНИ У ПОДАЧІ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ 2019

Держстат повідомив про зміни термінів/періодичності подання, зміну форм та їх індексів та відміну статистичних звітів у 2019 році 

Змінено термін/періодичність подання:

 • 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (16.07.2018 р. №151) ─ зміна терміну подання з "не пізніше 5 жовтня" на " не пізніше 25 жовтня";
 • 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання" (06.07.2018 №125) ─ зі звіту за січень 2019 року: зміна терміну подання з "не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом" на "не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом";
 • 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (13.07.2018 №148) ─ з 01 січня 2019 року: зміна періодичності подання з "річної, квартальної" на "піврічну";
 • 10-мех (один раз на два роки) "Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" (21.08.2018 р. №173) ─ зі звіту за 2019 рік: зміна періодичності подання з "річної" на "один раз на два роки";
 • 12-труб (місячна) "Звіт про транспортування вантажів трубопроводами" (15.01.2019 №17);

 

Змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

 • 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" (26.07.2018 №160) ─ зміна індексу з "1-підприємництво (коротка)" на "2-підприємництво";
 • 5-НО (зведена) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами" (09.07.2018 №140) ─ зміна індексу з "5-НО (наука/оборона) (зведена)" на "5-НО (зведена) (квартальна)".

 

Відмінено подання форм державних статистичних спостережень:

 • 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" (05.09.2018 №178);
 • 1-НО (наука/ оборона) (річна) "Звіт  про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення" (27.12.2018 №286);
 • 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт" (підставою є отримання адміністративних даних);

 

Внесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

 • 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці(06.07.2018 №134);
 • 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти" (16.07.2018 №150);
 • 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" (26.12.2018 №285);
 • 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" (06.07.2018 №120);
 • 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" (26.07.2018 №160);
 • 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" (16.07.2018 №153);
 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" (16.07.2018 №154);
 • 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" (16.07.2018 №153);
 • 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" (13.07.2018 №149);
 • 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту" (13.07.2018 №149);
 • 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" (06.07.2018 №133);
 • 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин" (06.07.2018 №135);
 • 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (06.07.2018 №135);
 • 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" (06.07.2018 №133);
 • 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" (06.08.2018 №165);
 • 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів" (06.07.2018 №132);
 • 3-лг (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів" (06.07.2018 №118);
 • 2-тп (мисливство) (річна) "Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин" (30.08.2017 №239);
 • 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" (06.07.2018 №131);
 • 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" (06.07.2018 №126);
 • 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення" (06.07.2018 №127);
 • 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування" (16.07.2018 №152);
 • 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" (09.07.2018 №140);
 • 1-ПО (зведена) (місячна) "Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням" (09.07.2018 №140);
 • 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання"(09.07.2018 №140);
 • 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" (09.07.2018 №139);
 • 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон" (09.07.2018 №139);
 • 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" (09.07.2018 №139);
 • 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування" (09.07.2018 №139);
 • 3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок" (09.07.2018 №142);
 • 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами" (09.07.2018 №140);
 • ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 - 2018 років" (10.07.2018 №144);
 • 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" (06.07.2018 №124);
 • 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20__ році" (06.07.2018 №117);
 • 14-зв’язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку" (22.01.2019 №23).

 

Крім того, у 2019 році проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

 • 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" (07.08.2014 №227);
 • ІНН  (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 - 2018 років" (10.07.2018 №144).

Натомість не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

 • 7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників" (25.08.2016 №152);
 • 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (26.06.2017 №150);
 • 10-мех (один раз на два роки) "Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" (21.08.2018 №173);
 • 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (10.11.2015 № 319 (зі змінами)).

Надрукувати