• Customer Care
  • (888) 123-4567

Актуальні новини

Основні тренди змін бухгалтерського і податкового законодавства

МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗВІТУ ПО ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

За І квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, будуть подавати звіт до Фонду за новою формою. У зв'язку з цим виконавча дирекція ФСС випустила методичні рекомендації.

Строки та способи подання

Звіт потрібно подавати у такі строки: до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:

  • на паперових носіях;
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У такому разі страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.

 

Зміст звіту

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками. Він завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріпляється печаткою (за наявності).

Звіт складається із заголовної частини та двох таблиць.

У заголовній частині звіту відображаються:

  • податковий номер страхувальника (код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи) або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта),
  • найменування страхувальника або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
  • місцезнаходження (місце проживання), телефон, назва Звіту та період, за який його складено.

У методрекомендаціях також детально вказано, як заповнювати рядки таблиць 1 та 2 Звіту.

 

Коли звіт не подається?

У разі погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів або сплати суми, яка перевищує заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду, до кінця звітного періоду, Звіт до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не подається.


Надрукувати