• Customer Care
  • (888) 123-4567

Актуальні новини

Основні тренди змін бухгалтерського і податкового законодавства

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ НОРМИ ТА ЗМІНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Загальні норми здійснення валютних операцій

(ЗУ «Про валюту і валютні операції 21.06.2018 № 2473-VIII)

 

Одним з валютних принципів валютного регулювання є свобода здійснення валютних операцій, у т.ч. право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами і виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, в національній валюті або в іноземній валюті, в тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн (ст. 2).

Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених нижче, та приймається без обмежень по всій території України для проведення розрахунків.

На території України усі розрахунки проводяться виключно в гривні, крім розрахунків за:

  • операціями по здійсненню іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору доходів, доходів (у т.ч. дивідендів) та інших коштів, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій;
  • операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення)
  • та ін. операції згідно п. 2 ст. 5.

Нерезидентам дозволено відкривати поточні банківські рахунки як в гривні, так і в іноземній валюті (нерезиденти і раніше могли відкривати рахунки в українських банках - інвестиційні рахунки, які могли використовуватися тільки для інвестицій, і депозитні рахунки). Нерезиденти зможуть відкрити рахунок в українському банку, перерахувати на нього валюту і при необхідності здійснювати з цього рахунку платежі. Платежі по Україні нерезидент повинен здійснювати в гривні, але в розрахунках з іншими нерезидентами (в тому числі, теж мають рахунок в українському банку) можна проводити розрахунки в іноземній валюті.

Транскордонний переказ валютних цінностей (гривня, іноземна валюта та банківські метали) здійснюється через уповноважені установи (банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію НБУ). Порядок проведення переказу валютних цінностей визначено Положенням «Про транскордонний переказ валютних цінностей», що затверджено Постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 3.

Юридична особа ввозить або вивозить за межі України готівкову валюту, банківські метали через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі за умови, що таке ввезення / вивезення обумовлено господарською діяльністю. Підставою для ввезення юридичною особою / вивезення за межі України банківських металів є договір з контрагентом або документ, який його замінює. Повноважний представник декларує окремо готівкову валюту та банківські метали, які ввозить / вивозить в Україну / з України за дорученням юридичної особи, та власні кошти.

 

Зміни після 07.02.2019 року

Відповідальність по валютним операціям:

Види відповідальності (ст. 14 Закону № 2473):

- пеня (накладає ДФС на юридичних осіб та фізичних осіб)

- штрафні санкції (на банки та уповноважені установи накладає НБУ; на юридичних осіб - ДФС)

- адміністративна відповідальність фізичних осіб і посадових осіб (складає протокол ДФС)

Сума пені:

Сума пені лишилася незмінна - 0,3%

не отриманих грн або валюти (вартості недопоставленого товару) за кожен день прострочення (п. 5 ст. 13 Закону № 2473)

Штрафні санкції – 100%: *

- порушення порядку транскордонного переказу валютних цінностей, встановленого ст. 7 Закону № 2473;

- порушення порядку розрахунків, встановлених ст.5 Закону № 2473;

- порушення заходів захисту, введених НБУ відповідно до ст. 12 Закону № 2473, щодо юридичних осіб.

*від суми операцій.

Строки давності штрафних санкцій

Протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення (п. 2 ст. 15 Закону № 2473)

Адміністративна відповідальність

Ст. 162 КпАП

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави:

- попередження;

- штраф 8500 - 17000 грн з конфіскацією валютних цінностей.

Поліція займається складанням протоколу.

Ст. 1621 КпАП

Порушення порядку здійснення валютних операцій -

штраф на посадових осіб юридичних осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності 17000 - 51000 грн.

Терміни давності таких правопорушень встановлені наступні:

- не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення;

- при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення (ч. 2 ст. 38 КпАП)

 


Надрукувати