• Customer Care
  • (888) 123-4567

Актуальні новини

Основні тренди змін бухгалтерського і податкового законодавства

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ РАЗОМ З ДЕКЛАРАЦІЄЮ З ПРИБУТКУ НЕ ПОДАЄМО

У підкатегорії 102.23.02 «ЗІР» ДФС роз'яснило чому не треба подавати Звіт про управління у складі додатків до декларації на прибуток.

Форма декларації з податку на прибуток передбачає подання фінансової звітності як додатка "ФЗ".

Додаток "ФЗ" може включати:

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан);
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Звіт про власний капітал;
  • Примітки до річної фінансової звітності;
  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);
  • Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Як бачимо, Звіт про управління не входить до складу фінансової звітності. Тому подавати його разом з декларацією з податку на прибуток не треба.

Нагадуємо, що Звіт про управління подається одночасно з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені чинним законодавством. Якщо суб'єкт господарювання подає консолідовану звітність, то виникає зобов'язання здати і консолідований Звіт про управління.

Під подання Звіту про управління звільнені мікро- та малі підприємства. Середні мають право не розкривати нефінансову інформацію у Звіті.


Надрукувати