• Customer Care
  • (888) 123-4567

Актуальні новини

Основні тренди змін бухгалтерського і податкового законодавства

КОМПЕНСАЦІЯ ЗДІЙСНЕНИХ ПРАЦІВНИКОМ ВИТРАТ НЕ Є ДОХОДОМ

В листі від 27.02.2019 р. №11220-16-7/5907 Мінфін, серед іншого, приділив увагу механізму відшкодування вартості товару, купленого працівником за його власні кошти.  

Як відомо, коли працівник придбаває товар за власні кошти, то бухгалтеру він має подати авансовий звіт. У разі підтвердження доцільності і обґрунтованості понесених витрат та затвердження звіту керівником, такі суми мають бути компенсовані.

Фіскали в своїх минолорічних роз'ясненнях наполягають на визнанні відшкодування додатковим благом працівника з усіма відповідними наслідками - оподаткування ПДФО і Військовим збором. 

Проте Мінфін з цього приводу повідомляє:

"Якщо дотримані вимоги щодо доцільності та обґрунтованості здійснених працівником витрат з виконанням дорученої йому роботи, то виплачена сума компенсації такому працівнику не є доходом для цілей оподаткування ПДФО і військовим збором." 

Фахівці Міністерства фінансів навели судову практику зі скасування ІПК щодо визнання відшкодованої суми за придбаний товар доходом працівника та висловили позицію держоргану: компенсація витрачених коштів на придбання товарів для працівника не є доходом.


Надрукувати