• Customer Care
  • (888) 123-4567

Експертні коментарі

Професійні статті від фахівців Інституту обліку і фінансів

ОСВІТНІЙ ЗАХІД З БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

ОСВІТНІЙ ЗАХІД З БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

«ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Вид заходу: освітній захід

Тривалість: повна - 80 годин, в сертифікаті зазначатиметься фактична участь аудитора

Лектор: Валерій Жук

Форма проведення: відеоконференції на платформі Zoom

Час навчання: проводиться у вихідні дні по 8 годин. Дати: 8-9.04, 22-23.04, 29-30.04, 6-7.05, 13-14.05

Вартість: 3000 грн.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Тема 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

1.1.1. Класифікація біологічних актив і сільськогосподарської продукції

1.1.2. Рахунки для обліку біологічних актив і сільськогосподарської продукції

1.2. Методологічні підходи до побудови обліку сільськогосподарської діяльності

1.2.1. Побудова обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції в рослинництві за П(С)БО 30 «Біологічні активи»

1.2.2. Побудова обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції в тваринництві за П(С)БО 30 «Біологічні активи»

1.3. Основи оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

1.3.1. Первісне визнання біологічних активів

1.3.2. Первісне визнання сільськогосподарської продукції

1.3.3. Оцінка довгострокових та поточних біологічних активів при первісному визнанні

1.3.4. Оцінка довгострокових та поточних біологічних активів на дату балансу

1.3.5. Оцінка сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів при первісному визнанні

1.3.6. Оцінка сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів на складі

1.4. Елементи облікової політики щодо обліку сільськогосподарської діяльності

1.4.1. Визнання об’єктів обліку біологічних активів

1.4.2. Робочий план рахунків

1.4.3. Методи оцінки сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

1.4.5. Витрати сільськогосподарської діяльності

1.4.6. Амортизація довгострокових біологічних активів

1.4.7. Документообіг

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

2.1. Організаційно-методичні підходи облікової політики щодо оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю

2.2. Порядок отримання достовірної та документально підтвердженої інформації про активні ринки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

2.2.1. Самостійний збір інформації про ціни на ринку

2.2.2. Отримання інформації з органів державного управління.

2.2.3. Інформація про закупівельні ціни на продукцію, що є об’єктом державного цінового регулювання

2.3. Систематизація інформація та ведення бухгалтерської справи з оцінки активів за справедливою вартістю

2.4. Методи оцінки справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції

2.4.1. Метод аналізу контрактів

2.4.2. Метод аналогів

2.4.3. Метод прийняття цін

2.4.5. Метод експертної оцінки Комісією

2.5. Документальне оформлення рішень Комісії по визначенню справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції

 

Тема 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ НА РАХУНКАХ) ОПЕРАЦІЙ З БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

3.1. Облік довгострокових біологічних активів

3.1.1. Облік надходження довгострокових біологічних активів

3.1.2. Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів

3.1.3. Облік вибуття довгострокових біологічних активів

3.1.4. Інвентаризація довгострокових біологічних активів

3.2. Облік операцій з поточними біологічними активами

3.2.1. Облік надходження поточних біологічних активів

3.2.2. Облік зміни вартості поточних біологічних активів

3.2.3. Облік вибуття поточних біологічних активів

3.2.4. Інвентаризація поточних біологічних активів

3.3. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу сільськогосподарської продукції

3.3.1. Облік витрат на біологічні перетворення

3.3.2. Первісне визнання сільськогосподарської продукції

3.3.3. Обліку вибуття сільськогосподарської продукції

3.3.4. Облік внутрішньогосподарського використання сільськогосподарської продукції

3.5. Особливості відображення біологічних активів у спрощеному обліку сільськогосподарських підприємств

 

Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Фінансовий результат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

4.2. Фінансовий результат від реалізації біологічних активів і сільськогосподарської продукції

4.3. Фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу

 

Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

5.1. Загальні підходи до відображення біологічних активів у звітності

5.1.1. Формування інформації про біологічні активи в основних формах звітності

5.2. Відображення у звітності довгострокових біологічних активів

5.2.1. Відображення інформації про довгострокові біологічні активи в Балансі (ф. № 1)

5.2.2. Відображення інформації про довгострокові біологічні активи у Звіті про фінансові результати (ф. № 2)

5.3. Відображення у звітності поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції

5.3.1. Відображення інформації про поточні біологічні активи та сільськогосподарську продукцію в Балансі (ф. № 1)

5.3.2. Відображення інформації про поточні біологічні активи та сільськогосподарську продукцію у Звіті про фінансові результати (ф. № 2)

5.4. Відображення інформації про біологічні активи у Примітках до річної фінансової звітності

 

Тема 6. ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МСБО 41

6.1. Визначення й оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції

6.2. Визначення фінансових результатів

6.3. Неможливість достовірної оцінки за справедливою вартістю

6.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності

 

Для проходження навчання звертайтесь на емейл: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.