• Customer Care
  • (888) 123-4567

САРА

Cертифікований професійний бухгалтер агробізнесу

Image

У зв'язку з впровадженням з 2007 року П (С) БО 30 "Біологічні активи" та підвищенням вимог до професійного рівня фахівців економічних служб підприємств Інститутом обліку і фінансів спільно з Міністерством аграрної політики України розроблено і впроваджено   програму "Cертифікований професійний бухгалтер агробізнесу»" (Certified agribusiness professional accountant - САРА).

Програма CAPA складається з п'яти курсів і базується на галузевій спеціалізації. Вона запроваджена в аграрному секторі (рішення Колегії Мінагрополітики України від 3.02.2009 р.), погоджена з Міністерством освіти і науки України (30.07.2008 р.). та представлена регіональній групі Міжнародної федерації бухгалтерів – ЄРСБА (10.2009).

Обов'язкові напрямки програми САРА:

КУРС 1

Нормативно-правове регулювання земельно-майнових відносин в аграрному секторі

КУРС 2

Облікова політика: капіталізація і підвищення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі

КУРС 3

Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 "Сільське господарство" і П(С)БО 30 "Біологічні активи"

КУРС 4

Система податкових платежів та спеціальні режими оподаткування агробізнесу

Спеціалізація (1 курс на вибір):

КУРС 1
Звітність підприємств як гарант прозорості інтеграційних процесів
КУРС 2
Облік на промислових підприємствах аграрного сектору
КУРС 3
Облік державного майна у сільськогосподарських підприємствах
КУРС 4
Бухгалтерський облік і аналіз у сільськогосподарській кооперації

По закінченню навчання та успішного проходження тестування за п'ятьма курсами в Універсальній екзаменаційній мережі слухачам видається Сертифікат СAPA, дійсність якого регулюється Положенням про підготовку, сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації членів Федерації, затвердженим VІІІ З'їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (14.05.2010 р.).

Інформація про членів Федерації, які отримали сертифікат САРА розміщена на сайті Федерації та на сайті Мінагропроду України.

Інститут обліку і фінансів НААН України активно співпрацює з регіональними представниками САРА: НКЦ «Професіонал» (Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Чернівецька обл.), ЦН «Актив» (Запорізька, Дніпропетровська обл.), ПП «Рівне-Консалтинг-Аудит» (Рівненська, Волинська обл.), Укрпрофіцентр (Херсонська, Миколаївська обл.).

Вартість дистанційного навчання за програмою САРА - 1 000 грн. за один курс.

Image