• Customer Care
  • (888) 123-4567

CAPS

Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері

Image

В умовах адаптації національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних принципів Інститутом обліку і фінансів НААН України розроблена програма "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері" (Certified accountant in public sector - CAPS).

Програма представлена для підвищення кваліфікації бухгалтерів бюджетних установ, узгоджена з Міністерством освіти і науки України (21.10.2008 р.). Також програму було представлено регіональній групі Міжнародної федерації бухгалтерів – ЄРСБА (10.2009).

Напрямки програми САРS:

КУРС 1

Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

КУРС 2

Кошториси бюджетних установ. Облік доходів і видатків

КУРС 3

Фінансова та бюджетна звітність в державному секторі

КУРС 4

Бухгалтерський облік використання державного майна та об’єктів інтелектуальної власності в бюджетних установах

КУРС 5

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

По закінченню навчання та успішного проходження тестування в Універсальній екзаменаційній мережі слухачам видається Сертифікат СAPS, дійсність якого регулюється Положенням про підготовку, сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації членів Федерації, затвердженим VІІІ З'їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (14.05.2010 р.).

Інформація про членів Федерації, які отримали сертифікат САРS розміщена на сайті Федерації та на сайті Мінагропроду України.

Презентацію програми CAPS можна завантажити тут.

Image