• Customer Care
  • (888) 123-4567

DipIFR ACCA

Призначення АССА DipIFR (рос.):


  • просування знань в області міжнародних стандартів фінансової звітності, а також відповідних основних концепцій і принципів;

  • можливість отримати практичні знання основних міжнародних стандартів фінансової звітності, їх інтерпретації та застосування.

Image
Власники диплома АССА DipIFR (Рос.)
володіють наступними навичками:
розуміння і вміння пояснювати структуру та принципи складання фінансової звітності
виявлення та застосування вимог до розкриття інформації, що відноситься до фінансових звітів і приміток до них
вміння застосовувати міжнародні бухгалтерські стандарти при складанні основних фінансових звітів
підготовка консолідованих фінансових звітів, включаючи звіти дочірніх, асоційованих і спільних підприємств
Щоб забезпечити необхідну допомогу здобувачам в досягненні вказаних вище цілей, АССА розробила спеціальну програму для курсів DipIFR
Програма включає такі основні теми:

  • органи, які регулюють питання міжнародної фінансової звітності;
  • елементи фінансової звітності;
  • подання фінансової звітності і розкриття додаткової інформації;
  • підготовка зовнішньої фінансової звітності окремих компаній;
  • підготовка зовнішньої фінансової звітності об'єднаних компаній та спільних підприємств.