• Customer Care
  • (888) 123-4567

Інститут обліку і фінансів

Інститут обліку і фінансів
засновано професійним
громадським об’єднанням –
Федерацією аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
у 2008 році.

Image

Інститут входить до сфери
наукової координації НААН
(рішення Президії НААН, 2011 р.).
Здійснює наукову роботу у рамках
ПНД 39 Відділення аграрної економіки
і продовольства. 

Image

Основні напрями діяльності

Інституту обліку і фінансів

підвищення кваліфікації та міжнародна сертифікація, тестування, видача свідоцтв (сертифікатів) державного та міжнародного зразка 
видавництво навчально-методичної літератури та практичних посібників з актуальних облікових питань
розробка та впровадження національних положень (стандартів), інструкцій, методик і рекомендацій з питань обліку, звітності, фінансів, аудиту
надання широкого спектру консалтингових послуг у сфері обліку та оподаткування аграрного бізнесу
наукові дослідження у сфері обліку та оподаткування: аналітичні дослідження, соціологічні опитування серед професійних бухгалтерів
індивідуальна професійна підтримка бухгалтерів агробізнесу у ненормованому режимі

Керівництво

 
Академік Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор. Герой України. Заслужений діяч науки і техніки України.
ПЕТРО САБЛУК
ПЕТРО САБЛУКГолова Спостережної ради
Академік НААН, доктор економічних наук, професор, Сертифікований аудитор. Сертифікований оцінювач. Сертифікований судовий експерт. САРА
ВАЛЕРІЙ ЖУК
ВАЛЕРІЙ ЖУКГолова Вченої ради
Кандидат економічних наук, САРА
ЄВГЕНІЯ ПОПКО
ЄВГЕНІЯ ПОПКОДиректор